top of page
  • รูปภาพนักเขียนJohn Paul

การปลูกดูแลทับทิมเเดงอินเดียทับทิมอินเดีย เป็นพืชที่มีธรรมชาติชอบแสงแดดเต็มที่ ลักษณะของพื้นที่ปลูกทับทิมอินเดียนั้น ต้องเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีร่มเงาบัง มีแสงเต็มที่ แต่หากจะปลูกไว้ทานหน้าบ้านไม่กี่ต้น และมีต้นไม้อื่นๆ ปลูกอยู่แล้วหลายอย่าง ต้องเลือกปลูกตรงที่มีแสงแดดมากที่สุดและโล่งมากที่สุด แต่หากจะปลูกลงในไร่จำนวนมาก ต้องเป็นพื้นที่โล่งเตียน มีแสงแดดเต็มที่ จึงจะเหมาะสมหลุมปลูกขึ้นอยู่กับสภาพดินที่ปลูก ถ้าดินแข็งมากและเป็นดินเหนียว ดินระบายน้ำไม่ดี อาจจะต้องขุดหลุมขนาดประมาณ ๕๐ x ๕๐ ซม. ความลึกประมาณ ๕๐ ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอัตราส่วนประมาณ ๑ ใน ๓ ของขนาดหลุม ด้านบนใช้ดินผสมปุ๋ยคอกอัตราส่วน ๑ ต่อ ๑ ใส่ลงให้เต็มหลุม ให้ใช้ดินที่ขุดขึ้นมาผสมลงไปได้ แต่ถ้าเป็นดินเหนียวหรือดินที่ระบายน้ำไม่ดี ควรจะหาดินร่วนซุยจากแหล่งอื่นมาผสมใส่ลงในหลุม ถ้าเป็นหน้าแล้ง รดน้ำลงให้เต็มหลุม พักหลุมไว้ประมาณครึ่งเดือนแล้วจึงนำลงปลูก ถ้าเป็นหน้าฝนไม่ต้องรดน้ำ พักหลุมไว้ประมาณครึ่งเดือนแล้วจึงนำลงปลูกได้เลย

ส่วนถ้าเป็นดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี การขุดหลุมปลูกอาจจะเล็กลงกว่าขนาดดังที่กล่าวข้างต้นก็ได้ หรือหากเป็นดินร่วนซุย ดินถมใหม่ (ดินหน้านา ระบายน้ำได้) อาจจะขุดปลูกแบบธรรมดาทั่วไปก็ได้ เพราะมันเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากเลย ภายหลังการปลูกแล้ว ควรรดน้ำลงไปอย่าได้ขาดประมาณเดือนหนึ่ง หลังจากนั้นให้เริ่มรดน้ำตามการแห้งของดิน ปุ๋ยที่ใส่ลงไปจะเน้นไปที่ปุ๋ยคอกเป็นสำคัญ แต่หากจะใช้ปุ๋ยเคมีร่วมไปด้วยให้ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีอัตราปุ๋ยตัวหน้าสูงเป็นสำคัญในเบื้องต้น เพื่อเร่งการเจริญเติบโต หากหาไม่ได้อาจจะใช้สูตรเสมอก็ได้ ไม่แนะนำให้ใช้ปุ๋ยยูเรีย เพราะต้นจะงามเกินไปจนกิ่งไม่แข็งแรง ทั้งหากใส่มากเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อต้น อัตราการใส่ปุ๋ยเคมีไม่ควรมากเกินไป ควรจะใช้ในอัตราที่น้อยไว้ก่อนตามขนาดของต้น และควรจะผสมน้ำรดลงจะดีกว่า การเริ่มให้ปุ๋ยเคมีควรจะเริ่มหลังจากปลูกลงดินแล้วประมาณหนึ่งเดือน อย่าให้ปุ๋ยในทันที ยกเว้นพวกโฮรโมนต์พืชที่ใช้ในการเร่งรากฟื้นต้นเท่านั้น


เมื่อต้นมีการเจริญเติบโตพอสมควรแล้ว การใส่ปุ๋ยให้เน้นไปที่ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยชีวภาพสูตรอื่นๆ ที่สามารถตอบสนองต่อการบำรุงต้น ใบ ดอก ผล หากจะใช้ปุ๋ยเคมีประกอบไปด้วย (แนะนำให้ใส่ร่วมไปด้วย หากว่าสภาพดินบริเวณดังกล่าวขาดปุ๋ย) เน้นไปที่ปุ๋ยสูตรเสมอ เพื่อบำรุงความแข็งแรงและตอบสนองได้ทุกส่วน เมื่อต้นตั้งตัวได้แล้ว แตกกิ่งก้านสาขาออกไปแล้ว แม้จะขาดน้ำ แต่ก็จะทนแล้งมากๆ จากประสบการณ์ที่ทดลองปลูก หากปุ๋ย ดิน สภาพอากาศบริเวณที่ปลูกพร้อม ปีกว่าๆ ก็จะเริ่มเห็นดอกแล้ว ช่วงที่เห็นดอก อาจจะใช้ปุ๋ยและน้ำช่วยบ้าง เพราะไม่งั้นดอกจะร่วงหมด แต่หากสภาพดินบริเวณดังกล่าวมีปุ๋ยเพียงพอ ทั้งขนาดต้นโตพอสมควรแล้ว ดอกจะร่วงน้อยลงและเริ่มติดผลให้เห็น สรุปว่า ทับทิมปลูกง่ายค่ะ ทนแล้งดีมากๆ ขอเพียงได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบำรุงดูแลและเรื่องปัญหาอื่นๆ เพิ่มเติม น่าจะทำให้บ้านเรามีทับทิมอินเดียไว้ทานกันได้ เรื่องที่จะเน้น คือ จุดที่ปลูกต้องโล่ง มีแสงแดดเต็มที่ยิ่งดี หากได้น้ำและปุ๋ยบำรุงดูแลอย่างต่อเนื่อง จะทำให้โตเร็วและติดผลให้เห็นเร็วขึ้นดู 61 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page