top of page
แมกโนเลียซันดิว

แมกโนเลียซันดิว

1 ในแมกโนเลียที่เด่นเรื่องสีชมพู ออกดอกง่าย สวยหวานที่สุดในกลุ่มแมกโนเลียสีชมพู

เติบโตได้ดีในกระถาง ชอบแดดและสามารถออกดอกได้แม้อยู่ในพื้นที่ รำไร

ข้อดีของพันธุ์ไม้ : สามารถออกดอกสวยงามมากทั้งๆ ที่อยู่ในกระถาง เป็นพันธุ์ไม้หอมที่มีขนาดลำต้นเล็ก แต่มีขนาดดอกใหญ่มาก เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดเล็ก ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีดอกขนาดใหญ่ สีสรรสวยงามมาก และให้กลิ่นหอม

การปลูกและการขยายพันธุ์ สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการตอนกิ่ง หรือทาบกิ่ง เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต้องการน้ำในปริมาณปานกลาง ชอบแสงแดดแบบเต็มวัน สามารถปลูกเลี้ยงเป็นไม้ดอกในกระถาง หรือตัดแต่งทรงพุ่มเป็นไม้แคระก็ได้ สำหรับการปลูกลงดินกลางแจ้ง ควรปลูกบนพื้นที่สูง มีการระบายน้ำได้ดี

ขยายพันธุ์ ด้วยการตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสียบยอด สามารถปลูกเลี้ยงได้ทั้งในพื้นที่ราบสูงและในที่ต่ำกลางแจ้ง หรือจะปลูกในกระถางขนาดใหญ่ก็ได้ ซึ่งการปลูกในกระถางแล้วนำไปวางไว้ในที่แดดส่องถึงจะมีลำต้นสูงได้ไม่เกินประมาณ 2.5-3 เมตร

เป็นพืชที่ชอบแสงแดดแต่หากแดดแรงใบจะไม่สวย ดังนั้นแนะนำว่าแดดเช้าหรือครึ่งวันดีที่สุด แต่ไม่ชอบน้ำมากนัก จึงควรให้น้ำแค่วันละครั้งหรือวันเว้นวันก็ได้ และต้นจำปีแดงใหม่จะมีต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงให้ดอกสวยงามยิ่งขึ้นเมื่อบำรุงด้วยปุ๋ยคอกรอบโคนประมาณเดือนละ 1 ครั้ง สลับกับใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือน เดือนละ 1 ครั้ง

    ฿199.00ราคา
    หน้าเพจสินค้า: Stores_Product_Widget