top of page
แพรชมพู

แพรชมพู

แพรชมพู  เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง โตเร็ว ลำต้นหรือเถามีมือเกาะ  แตกกิ่งก้านสาขาหนาแน่น ใบเป็นใบประกอบ  ออกเรียงสลับ มักมีใบย่อย 3-5 ใบ ยกเว้นบางใบเป็นคู่ และใบย่อยที่สามตรงกลางจะเปลี่ยนเป็นมือเกาะได้  ใบเป็นรูปไข่ ปลายแหลม โคนมน สีเขียวสด  เวลาใบดกจะหนาทึบมาก

ดอก  ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง  แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก 15-20 ดอก ลักษณะดอกมีกลีบเลี้ยงสีแดงอมม่วง ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอดยาวได้ประมาณ 6 ซม. ปลายแยกเป็นกลีบดอก 5 กลีบ หลอดดอกรูปโค้งหรือเบี้ยวเล็กน้อย สีด้านนอกของหลอดดอกจะเป็นสีชมพูเข้ม ส่วนผนังภายในหลอดดอกจนกระทั่งกลีบดอกด้านบนจะเป็นสีเหลืองอ่อน หรือ สีเหลืองนวล

มีเกสรตัวผู้ 4 อัน สั้น 2 อัน ยาว 2 อัน ดอกเมื่อบานกลีบดอกจะกางออกเล็กน้อย ดอกจะห้อยเป็นกระจุก  เวลามีดอกดกและดอกบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูสวยงามน่ารักมาก "ผล" เป็นฝักยาวประมาณ 20 ซม. ภายในมีเมล็ด ดอกออกช่วงระหว่างเดือนธันวาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป  ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งและตอนกิ่ง

    ฿99.00ราคา
    หน้าเพจสินค้า: Stores_Product_Widget