top of page
มะนาวแป้นพิจิตร

มะนาวแป้นพิจิตร

เรื่องผลดก ผลใหญ่ ให้น้ำเยอะ ต้องยกให้

#มะนาวแป้นพิจิตร เลยคะ

ศูนย์วิจัยพืชสวน จ.พิจิตร ผสมเกษรระหว่าง มะนาวแป้นรำไพพันธุ์ดั้งเดิม ที่ติดผลดกเกือบทั้งปี ผลมีเมล็ดเยอะ ลำต้นมีหนามมากแต่ทนต่อโรค

แมลงหรือโรคแคงเกอร์ กับมะนาวน้ำหอมอุดร ที่มีจุดเด่นคือ ผลใหญ่เปลือกบางให้น้ำเยอะและต้นมีหนามไม่มากนัก จากนั้น ก็นำเอาเมล็ดที่เกิด

จากผลที่เขี่ยเกสรผสมไปเพาะเป็นต้นกล้าจำนวนมากและแยกต้นปลูกเลี้ยงจนต้น โตมี ดอกและติดผล ปรากฎว่า แต่ละต้นติดผลดกมากและที่

สำคัญต้นมีความทนทานต่อโรคแมลงหรือโรคแคงเกอร์ได้สูง แทบไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นเลย ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น เปลือกผลบาง เมล็ดน้อย

ลง ให้น้ำเยอะ น้ำมีรสชาติเปรี้ยวจัดและมีกลิ่นหอมเป็นธรรมชาติ เชื่อว่าเป็นมะนาวพันธุ์ใหม่ที่กลายพันธ์ ถาวรแล้วอย่างแน่นอน จึงตั้งชื่อว่า

"มะนาวแป้นพิจิตร 1" ดังกล่าว พร้อมขยายพันธุ์ขาย ได้รับความนิยมและครองใจผู้ปลูกอย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี 2551 เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน

โดยเฉพาะเกษตรกรทางภาคใต้และประเทศมาเลเชีย เนื่องจากปลูกง่ายติดผลดกมากและทนโรคแมลงได้เก่งนั่นเอง มะนาวแป้นพิจิตร 1 อยู่ใน

วงศ์ RUTACEAE มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับมะนาวทั่วไปทุกอย่างคือ เป็นไม้พุ่มสูง 2-4 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกชนิดมีใบ

ย่อยเพียงใบเดียว ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ หรือเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด กลีบดอกเป็นสีขาว มีกลิ่นหอมเย็น "ผล" รูปทรงกลม ก้นผล

ตัดตรง เปลือกผลบาง มีเมล็ดน้อย ให้น้ำเยอะ รสเปรี้ยวจัดมีกลิ่นหอมแรง ผลมีขนาดใหญ่กว่ามะนาวทั่วไปอย่างชัดเจน ติดผลดกเป็นพวง 3-5 ผล

ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสียบยอด

    ฿99.00ราคา
    หน้าเพจสินค้า: Stores_Product_Widget