top of page
พุดรักนา

พุดรักนา

1ในสายพันธุ์พุดดั้งเดิมแต่ปัจจุบันเริ่มหายาก หอมแรง สีเหลืองทอง ดอกใหญ่ สีโดดเด่นเห็นแต่ไกล

พุดรักนา" เป็นพรรณไม้ดอกหอมของไทย ในสกุลดอกพุด Gardenia

มีรูปทรงดอกที่คล้ายกันกับพุดน้ำบุษย์ แต่ พุดรักนาจะมีขนาดใหญ่กว่าชัดเจน ทรงพุ่ม ลักษณะใบ ดอกและผลแตกต่างกันมาก

พุดรักนา เป็นพรรณไม้ที่มีดอกขนาดใหญ่และมีทรงพุ่มสวยงาม เหมาะแก่การนำไปปลูกเป็นไม้ประดับโชว์ทรงพุ่ม และให้ร่มเงา จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในแหล่งท่องเทียวเพราะพุ่มสวย บรรดาโรงแรม รีสอร์ต นิยมปลูกเพื่อให้ดูโดดเด่นสวย แปลกตา

เมื่อเริ่มแย้มมีเหลืองนวล แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มเข้มก่อนโรย และส่งกลิ่นหอมแรง เมื่อใกล้โรย

พุดรักนานี้ มีอีกชื่อว่า พุดป่า ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับพุดภูเก็ต แต่เมื่อนำดอกพุดรักนามาเปรียบเทียบกับดอกพุดภูเก็ตแล้ว ดอกพุดรักนาจะมีดอกขนาดใหญ่กว่า และดอกของพุดรักนาก็มีสีเหลืองส้มเด่นชัดกว่าพุดภูเก็ต

เป็นไม้ที่เหมาะแก่การปลูกเป็นไม้ประดับริมทะเล เพราะมีความทนทานต่อความแห้งแล้งเหมือนกัน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพุดรักนา

ต้นพุดรักนา มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 3-5 ม. แตกกิ่งจำนวนมาก มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ ทรงพุ่มกลมโปร่ง มีใบอยู่เฉพาะช่วงปลายยอด ติดอยู่เป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ผลัดใบเล็กน้อย ใบเดี่ยว ใบรูปหอก หรือรูปไข่กลับ ยาว 15-30 ซม. ผิวใบมีขนมาก ลักษณะสากคาย เส้นแขนงใบเห็นเด่นชัด

ดอกพุดรักนา ออกดอกเป็นดอกเดี่ยว โคนกลีบดอกเป็นหลอดยาว 5-7 ซม. ดอกออกที่ปลายยอด มีกลีบดอก 6-8 กลีบ ขอบกลีบหยักเว้าคล้ายหัวลูกศร

    ฿99.00ราคา
    หน้าเพจสินค้า: Stores_Product_Widget