top of page
ไข่ดาว

ไข่ดาว

ไข่ดาว
1 ในพันธุ์ไม้เลื้อยหายาก ดอกมีกลิ่นหอม ขยายพันธุ์ยาก จึงทำให้ราคาขายในท้องตลาดสูงมากๆ มีตั้งแต่หลักหลายร้อยจนถึงเกือบพันเลยทีเดียว
จากการปักชำหรือตอนกิ่งไข่ดาว 100 กิ่งจะพบว่า โอกาสขยายพันธุ์ได้ ไม่ถึง 10 ต้น จึงทำให้ราคาไข่ด่วสูงมาก 
ภายหลังชาวสวนจึงตัดใจเพราะเสียเวลาและไม่คุ้มค่อการขยายพันธุ์เพื่อจำหน่าย
แต่ทั้งนี้จัดเป็นพันธุ์ไม้ที่มีผู้ชื่นชอบและหลงไหลสูง เพราะไข่ดาวดอกสวย หอม น่าสะสมมากๆ

ชื่อสามัญ:    Fried egg tree, Oncoba
ชื่อวิทยาศาสตร์:    Oncoba spinosa Forsk.
วงศ์:    FLACOURTIACEAE
ถิ่นกำเนิด:    แอฟริกาเขตร้อน
ลักษณะทั่วไป:    ไม้พุ่มรอเลื้อย ลักษณะพุ่มไม่แน่นอน
ฤดูการออกดอก:    ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม:    หอมอ่อนๆ ตอนช่วงอากาศค่อนข้างเย็น ออกดอกตลอดปี
ดอกจะทยอยบาน ทำให้ได้ชื่นชมความสวยงามของดอกได้หลายวัน
โดยธรรมชาติเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบสภาพพื้นที่ค่อนข้างแห้ง จึงเหมาะกับพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำ
จากการทดลองปลูกโดยให้น้ำในปริมาณค่อนข้างมากก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้ดี แต่จำนวนดอกจะลดลง และมีการแตกกิ่งก้านสาขามากกว่าในพื้นที่ค่อนข้างแห้ง จึงสามารถตัดแต่งให้มีรูปทรงตามที่ต้องการได้ง่าย 
ทำให้ใช้ประโยชน์ในแง่ไม้ประดับอีกทางหนึ่ง
โดยธรรมชาติเป็นไม้พุ่มรอเลื้อย การปล่อยทรงพุ่มเป็นไปตามธรรมชาติจะทำให้การดูแลรักษายากลำบาก การแก้ไขทรงพุ่มเพื่อให้ดูแลรักษาง่ายและเกิดความสวยงาม ทำได้โดยตัดแต่งทรงพุ่มให้เป็นรูปตัววี สูงประมาณ 1.7 - 2 ม.
ภายหลังการตัดแต่งทรงพุ่มควรใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีในปริมาณพอสมควรแล้วแต่ ขนาดของต้น จะช่วยให้มีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มจำนวนมาก และควรตัดแต่งกิ่งที่แตกขึ้นมาใหม่บางส่วนที่มีจำนวนมากเกินความจำเป็นออกบ้าง

    ฿119.00ราคา
    หน้าเพจสินค้า: Stores_Product_Widget