top of page
เหลืองชัชวาล

เหลืองชัชวาล

เหลืองชัชวาล ไม้เลื้อยเลี้ยงง่าย เลื้อยไกล เลื้อยเก่ง ออกดอกแบบสะพรั่งเหลืองอร่ามทั้งตั้น เหลืองชัชวาลเป็นไม้เลื้อยในวงศ์ BIGNONIACEAE ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann ส่วนชื่อภาษาไทยน่ารักๆ ของเจ้าต้นนี้อีกชื่อคือ เล็บวิฬาร์ ถอดความหมายมาจากชื่อสามัญว่า Cat’ Claw Creeper มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เม็กซิโกและหมู่เกาะอินดีสตะวันตกถึงอาร์เจนตินา สมัยก่อนเหลืองชัชวาลยังไม่นิยมปลูกกันแพร่หลายนัก แต่ช่วงไม่ถึง 10 ปีที่ผ่านมา ไม้เลื้อย ชนิดนี้กลายเป็นไม้ยอดนิยมขึ้นมาเพราะสามารถปลูกให้เลื้อยแนบไปกับกำแพงได้ดีเนื่องจากตามซอกใบมีมือพันปลายแยกเป็น 3 แฉก คล้ายเล็บแมว จึงยึดเกาะกับวัสดุผิวหยาบได้เหนียวแน่น แต่หากผนังเป็นพื้นผิวเรียบอาจจะทำตาข่ายหรือสลิงให้เลื้อยเกาะขึ้นไปก็ได้ นักจัดสวนหลายคนนิยมปลูกเหลืองชัชวาลเลื้อยแนบไปกับกำแพงแทนตีนตุ๊กแกเพราะโตเร็ว เถามีขนาดปานกลางไม่ทำลายพื้นผิวของวัสดุ บ้างนิยมปลูกให้เลื้อยพรางสิ่งก่อสร้างที่ไม่น่ามองหรือเลื้อยขึ้นต้นไม้ก็สวยไปอีกแบบ จุดเด่นอีกอย่างของเหลืองชัชวาลคือออกดอกตลอดปี ดูน้อยลง

    ฿89.00ราคา
    หน้าเพจสินค้า: Stores_Product_Widget