top of page
ราตรี

ราตรี

ราตรีหอมแรงแซงทุกกลิ่นจริง แนะนำว่าหากแพ้เกสรดอกไม้หรือไม่ชอบกลิ่นแรงๆควรปลูกห่างจากตัวบ้านให้กลิ่นโชยมาตามลมนะครับ

เพราะเมื่อราตรีออกดอกนี่อนูเกสรของนางจะฟุ้งกระจายในอากาศจำนวนมาก จึงทำให้กลิ่นของนางตลบอบอวล หากชื่นชอบหอมแรงๆไม่ผิดหวัง แต่หากเป็นคนไวต่อกลิ่น อาจจะไม่ชอบน้องราตรีก็เป็นได้ครับ ดังนั้นควรเลือกทำเลในการปลูกให้เหมาะสมด้วยน๊า

    ฿89.00ราคา
    หน้าเพจสินค้า: Stores_Product_Widget