top of page
พวงวิวาห์

พวงวิวาห์

พวงวิวาห์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clematis terniflora DC. ชื่อสามัญ : Sweet Autumn Clematis

ชื่ออื่น ๆ : พวงแก้วมณี พวงมณี หรือ มณีน้อย วงศ์ : RANUNCULACEAE ถิ่นกำเนิด : นิวซีแลนด์

ไม้ดอกหอม เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง เลื้อยได้ไกล 8-9 เมตร ชอบเลื้อยพันไม้อื่น เปลือกหนาเขียว ก้านใบสั้น ออกตรงกันข้าม ทรงรี สีเขียว โคนใบมน ปลายแหลม แต่ละข้างมีใบย่อย 3-5 ใบ ผิวใบมัน

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ หากปลูกลงกระถางควรปักไม้หรือหลักสูง 1 เมตร ไว้ให้เลื้อย เป็นไม้ไม่ชอบอากาศร้อน แต่ก็ปลูกได้ดีในดินแถบจังหวัดภาคกลางของไทย

ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยวแต่รวมกันเป็นช่อตามซอกใบ สีขาว มีดอกย่อย 4-8 ดอก กว้าง 0.5 ซม. ยาว 1.5-2 ซม. แต่ละดอกมี 4 กลีบ ชั้นเดียว ลักษณะกลีบยาวรี ปลายมนกลม ตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู้สีขาวจำนวนมาก ดอกบานไม่พร้อมกัน ในยามเช้าจะส่งกลิ่นหอมเย็น แต่เมื่อแดดออกกลิ่นจะจางลงเรื่อย ๆ กลิ่นหอมนาน ดอกบานช่วงฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์)

ใบ เป็นใบประกอบ ก้านใบยาว มีใบย่อย 3-5 ใบ ขนาดเล็ก รูปไข่ ปลายแหลม ขอบใบกระดกขึ้น พื้นใบหนา

ผล ทรงกลมรี ออกเป็นกลุ่ม ตามผลมีขนยาวฟูและเป็นพู่ที่ปลาย เมื่อแก่จะแห้งแตก

ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดี ความชื้นสูง แสงแดดจัดส่องเต็มวัน

    ฿159.00ราคา
    หน้าเพจสินค้า: Stores_Product_Widget