top of page
  • รูปภาพนักเขียนJohn Paul

เทคนิคในการปลูกและดูแลพืชตระกูลบอนการดูแลรักษา ต้องให้ความชื้นสูงเพียงพอแก่ความต้องการของบอน การให้น้ำไม่นิยมใช้แบบรดเหนือต้น เพราะจะทำให้ใบซึ่งบอบบางเป็นอันตรายเสียหายได้ นิยมการให้น้ำทางโคนต้น อาจใช้สายยาง หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สะดวก ข้อสำคัญคือ พยายามให้นํ้าถูกใบน้อยที่สุด โดยใช้วิธีระบบให้น้ำแบบปล่อยให้ท่วมดิน หรือให้น้ำจากใต้ดินขึ้นมา

ถ้าเป็นฤดูร้อนต้องระวังเรื่องแสงแดดให้มาก ถ้าปกติก็ให้แสงแดดรำไร หรือถ้าจะปลูกในกลางแจ้งก็ได้เหมือนกัน แต่จะต้องให้ถูกแสงแดดตั้งแต่เริ่มชำหัว หรือเพาะเมล็ดเลยทีเดียว เพื่อให้บอนเคยชินกับแสงแดดและมีความสามารถต้านทานได้หัวของบอนนี้ ถ้าเรายังไม่ปลูกทันที สามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 3-4 เดือน ถ้าเกินกว่านี้ หัวอาจเหี่ยวหรือฝ่อ ใช้ทำพันธุ์ไม่ได้ หรือถ้าไม่ขุดออกจากดิน จะเก็บไว้ในดินก็ได้ แต่ดินนั้นควรจะแห้งและอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า

การปลูกในกระถาง ดินกระถางปลูกควรประกอบด้วยดินทราย 1 ส่วน อินทรีย์ วัตถุ 1 ส่วน หรือผสมปุ๋ยสูตร 16-16-16 จะทำให้การเจริญเติบโตดีขึ้น บอนซึ่งกำลังเจริญเติบโตนี้ต้องการน้ำมาก ต้องเก็บไว้ในที่ชื้นสม่ำเสมอ


แค่นี้เอง ไม่ยากเลยเนอะ

ดู 113 ครั้ง0 ความคิดเห็น
Post: Blog2 Post
bottom of page